Vozila in delovni stroji

Detekcija plina

 

 

Zgodnje odkrivanje eksplozivnih plinov in hlapov

 

Sistem detekcije plina je namenjen neprekinjeni kontroli prisotnosti eksplozivnih plinov ali hlapov. Montira se se v prostore, ki so izpostavljeni nevarnosti uhajanja eksplozivnih plinov ali hlapov. Da bi preprečili nastanek eksplozivne koncentracije v prostoru inteligentni sistem detekcije eksplozivnih plinov  izključi vse naprave, kot so ventil dovoda plina, izklop električne instalacije in naprav ter vklopi prezračevalni sistem.

 

Centrala

Centrala so možgani sistema zgodnjega odkrivanja eksplozivnih plinov in hlapov. Izvaja nadzor nad vsemi priključenimi elementi in nas v primeru uhajanja plina tudi opozarja ter hkrati z nujnimi mehanskimi ukrepi obvaruje pred morebitno eksplozijo ali zadušitvijo.

Centrala je sestavljena iz naslednjih elementov:

  • napajalno procesorski sklop s priključnimi sponkami,
  • napajalno ločilni transformator,
  • tastatura z LED matriko alarmnih stanj,
  • rezervno napajanje,
  • kovinsko ohišje IP 44.

 

Javljalniki

Javlajniki so tisti element sistema, ki zazna spremebo gostote plina v zraku ter ob morebitnem odstopanju od nastavitev takoj obvesti centralo. Za pravilno namestitev javljalnikov plina je pomemben podatek o relativni gostoti v primerjavi z zrakom. Lažji plini se iz mesta uhajanja dvigujejo podobno kot dim, tem hitreje čim redkejši je in se med napredovanjem mešajo z zrakom. Zmes se nabira in širi kot oblak pod stropom. Medtem, ko težji plin iz mesta uhajanja pada kot slap navzdol, tem hitreje, čim gostejši je. Zmes se kot sloj širi ob tleh, kjer zapolni vse poglobitve v tleh. Pri težjih plinih se javljalniki montirajo cca 20 cm od tal pri lažjih plinih pa pod strop. Pri sami namestitvi je potrebno upoštevati zračne tokove, oblike prostorov, itd.

 

Svetlobne in zvočne naprave

V primeru zaznave uhajanja eksplozivnega plina ali hlapov nas opozari alarm v obliki zvočnega in svetlobnega signala.

 

Dodatno

Prenos signala se lahko izvede preko avtomatskega telefonskega pozivnika, gsm modula...na centralni nadzorni sistem in odgovorno osebo. Sistem detekcije plina lahko povežemo preko požarne ali vlomne centrale.

 

Redno vzdrževanje

Stanje alarmne centrale ter kalibracija javljalnikov se izvede vskih 6 do 12 mesecev, odvisno od okolja vgradnje. Pregleda se stanje centrale, stanje akumulatorjev, preizkusijo se vsi senzorji, preizkusijo se izklopi posameznih naprav, delovanje siren in prenos signala na 24-urno dežurno mesto.

 

Za vse dodatne informacije smo Vam na voljo!

 

 Požarni sistemi d.o.o., Novorogoška ulica 17, 2204 Miklavž na Dravskem polju, Tel.: 02 / 6291148, Fax.: 02 / 6296149

Vseh obiskovalcev: 69623 | Ogledov danes : 120 |