Vozila in delovni stroji

ODVOD DIMA IN TOPLOTE

 

Vrste naprav za naravni odvod dima in toplote

 • pnevmatska ( CO2) odpirala,
 • mehanska ( PMC) odpirala,
 • elektro motorna odpirala (aktiviranje preko požarne centrale oz. javljalca požara).

Aktiviranje naprav za naravni odvod dima in toplote se izvaja:

 • preko temperaturne ampule, ki se aktivira pri določeni temperaturi,
 • preko požarne centrale oz. javljalcev požara.

Naprave za naravni odvod dima in toplote se, glede na zahteve konkretnega projekta, običajno aktivirajo pri temperaturah med 68 in 141 °C.

 

CO2 odpirala


So odpirala pnevmatske izvedbe. Osnovni princip temelji na tem, da se v primeru požara ob določeni temperaturi aktivira temperaturna ampula, ki aktivira bombico, potisni plin napolni pnevmatski cilinder – batnica pa odpre svetlobnik.

Glede na zahteve konkretnega projekta se lahko aktiviranje CO2 bombice vrši s temperaturno ampulo ali pa s signalom preko požarne centrale oziroma prek javljalcev požara, kot so ročni javljalci, dimni senzorji in podobno.

 •        Uporabljajo se pri različnih kotih odpiranja in so primerna za večje obtežbe svetlobnikov.
 •       Prednost CO2 odpiralnh mehanizmov je, da svetlobnike po odprtju lažje zapremo (možno zapiranje s tal). CO2 bombice so primerne samo za enkratno uporabo, zato jih moramo po aktiviranju obvezno zamenjati.
 •       CO2 odpirala se uporabljajo samo za sisteme za naravno odvajanje dima in toplote (ne za zračenje), če potrebujemo tudi prezračevanje, jih lahko kombiniramo z elektromotornim odpiranjem.

Mehanska (PMC) odpirala


So odpirala mehanske izvedbe. Osnovni princip temelji na tem, da temperaturna ampula ob določeni temperaturi aktivira prednapeto vzmet v cilindru, ki se sproži in odpre svetlobnik.

Glede na zahteve konkretnega projekta se lahko aktiviranje PMC odpirala vrši s temperaturno ampulo ali pa s signalom preko požarne centrale oz. javljalca požara.

 •        PMC odpirala so primerna za manjše obtežbe svetlobnikov.
 •        Zapiranje s tal ni možno.
 •       PMC odpirala se lahko uporabljajo samo za naravno odvajanje dima in toplote (ne za zračenje). Če potrebujemo tudi prezračevanje, jih lahko kombiniramo z ostalimi odpirali (ročno, pnevmatsko, elektro).

 

Elektro naprave za odvod dima in toplote


Naprave za naravni odvod dima in toplote, kjer se uporablja odpiranje s pomočjo elektromotorja, imajo običajno vgrajene 24-V elektromotorje. Elektronaprave za naravni odvod dima in toplote vedno dobijo signal za odpiranje iz požarne centrale (ni možno odpiranje s temperaturno ampulo).

 •        Elektroodpirala potrebujejo dodatni vir napetosti, ki služi v primeru izpada električne energije.
 •        Zapiranje s tal je možno, v primeru lažnega alarma ni potrebna menjava nobenih elementov.
 •        Elektroodpirala se lahko uporabljajo za odvajanje dima in toplote in za zračenje.

Za vse dodatne informacije nas pokličite ali pišite in zveseljem Vam bomo pomagali! Požarni sistemi d.o.o., Novorogoška ulica 17, 2204 Miklavž na Dravskem polju, Tel.: 02 / 6291148, Fax.: 02 / 6296149

Vseh obiskovalcev: 69623 | Ogledov danes : 120 |