Vozila in delovni stroji

Varnostna razsvetljava 

 

Zasilna razsvetljava

Zasilna razsvetljava je v uporabi takrat, ko osnovna razsvetljava zaradi prekinitve napajanja (električnega toka) ne dela. To pa pomeni, da potrebuje zasilna razsvetljava lasten vir električnega napajanja (baterije, akumulatorje (lastne,skupinske, centralne), agregate in/ali posebno varno električno inštalacijo.

Zasilna razsvetljava nam v primeru izpada električne energije omogoča varen odhod iz prostora in/ali stavbe, razpoznavanje reševalnih znakov, grobo orientacijo v prostoru in razpoznavanje grobih podrobnosti.

Zasilno razsvetljavo delimo na:

•  nadomestno:

omogoča normalno nadaljevanje opravljanja dejavnosti, ter na

•  varnostno:

omogoča varno končanje dela ter varno in hitro zapustitev stavbe.

Nadomestna razsvetljava je namenjena normalnemu nadaljevanju opravljanja dela v primeru izpada električne energije. Uporabljamo jo tam, kjer želimo zmanjšati izpad proizvodnje ali prodaje v primeru težav z dobavo električne energije. Zanjo veljajo enaki pogoji, kot za osnovno razsvetljavo, le da so vrednosti osvetljenosti običajno nižje.

 

Primer: velike trgovine, kjer ne želimo, da se prodaja v primeru izpada električne energije prekine. Uporabimo del svetilk normalne razsvetljave in diesel agregat kot napajalni vir.

 

Varnostna razsvetljava ima samo varnostne naloge in je namenjena temu, da:

•  lahko potencialno nevarno delo varno zaustavimo oziroma končamo,

•  da varno in hitro zapustimo prizadete prostore oziroma stavbo ter

•  da preprečimo izbruh panike v prostorih, kjer se nahaja večje število ljudi.

 

Varnostno razsvetljavo lahko razdelimo na:

•  razsvetljavo poti rešitve,

•  razsvetljavo večjih prostorov (protipanična razsvetljava) ter

•  razsvetljavo nevarnih delovnih mest.

 Požarni sistemi d.o.o., Novorogoška ulica 17, 2204 Miklavž na Dravskem polju, Tel.: 02 / 6291148, Fax.: 02 / 6296149

Vseh obiskovalcev: 69624 | Ogledov danes : 121 |