Vozila in delovni stroji

Obrazec za prijavo

Prosimo, da previdno izpolnite obrazec s katerim bomo pridobili osnovne podatke o Vaših dosedanjih delovnih  izkušnjah. Hvala za zaupanje.

Izpolnite obrazec

Ime:

 

Priimek:

 

Datum rojstva:

 

EMŠO:

 

Kraj rojstva:

 

Država rojstva:

 

Državljanstvo:

 

Spol:
     

 

Stalno bivališče:

Ulica, hišna številka:

 

Poštna številka, kraj:

 

Začasno bivališče:

Ulica, hišna številka:

 

Poštna številka, kraj:

 

Telefonska številka:

 

Elektronski naslov:

 

Interesna področja

Prijavljam se na razpis - oziroma me zanimajo naslednja področja:

 

Podatki o izobrazbi in strokovni usposobljenosti

Najvišja končana šola, naziv in datum:

 

Naziv poklica, ki ste ga pridobili:

 

Podatki o predhodno doseženi stopnji izobrazbe:

Ali se šolate ob delu?

DA       NE

 

Če DA, navedite naziv šole, stopnjo, smer šolanja:

 

Računalniška znanja:

 

 

Znanje tujih jezikov:

Angleški jezik:
aktivno
pasivno

 

Nemški jezik:
aktivno
pasivno

 

 

Status zaposlitve:

iskalec prve zaposlitve
brezposeln
zaposlen

 

Koliko let delovne dobe imate?
let

 

Polno ime podjetja, kjer ste trenutno zaposleni oz. ste bili nazadnje zaposleni:

 

Kratek opis dela, ki ga trenutno opravljate oz. ste ga opravljali:

 

Leto nastopa zadnjega dela:

 

Razlog, zaradi katerega želite menjati zaposlitev:

 

Pričakovana bruto plača v Požarnih sistemih d.o.o. (v €):

 

Dovolim, da moje podatke obdržite v evidenci potencialnih kandidatov za obdobje 12 mesecev:

DA NE

 

Zahvaljujemo se za Vaše odgovore!

 

S pošiljanjem obrazca potrjujete, da so vpisani podatki točni, in dovoljujete, da z Vašimi podatki ravnamo skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov.

 

Prepiši kodo: *

Izpolnite previdno - velike in male začetnice!
Požarni sistemi d.o.o., Novorogoška ulica 17, 2204 Miklavž na Dravskem polju, Tel.: 02 / 6291148, Fax.: 02 / 6296149

Vseh obiskovalcev: 69623 | Ogledov danes : 120 |